Презентације радова III научно-стручне конференције БСЛЗ

1. Мапирање саобраћајног ризика на подручју Републике Српске

2. Значај CADAS протокола у хармонизацији прикупљања података о саобраћајним незгодама 

3. Вредновање садржаја програма за унапређење саобраћаја у локалној самоуправи

4. Изградња система управљања безбједношћу саобраћаја у Републици Српској

5. Стање безбједности саобраћаја у Републици Српској за 2014. годину

6. Оспособљавање, организација и начин полагања испита за возача моторних возила - примјер БиХ и Шведске

8. Индикатори безбедности саобраћаја који се односе на брзину

9. Modern types of roundabouts - trends and future expectations

10. Trffic calming measures inside settlemences Slovenian experienes

11. Брига о путевима на путевима локалне самоуправе и пропусти са судског аспекта

12. Однос ревизије техничке документације и ревизије пројеката са аспекта безбједности саобраћаја у Републици Српској

13. Систем казнених поена са освртом на упоредну анализу ставова и понашања возача на територији Општине Пирот

15. Специфичности страдања бициклиста у саобраћају

16. Анализа трокраких раскрсница различитих геометријских карактеристика, применом конфликтне технике

17. Значај едукације деце и младих о безбедном учешћу у саобраћају - примери добре праксе у Новом Саду

18. Повређивање возача и осталих путника у моторном возилу на путевима Републике Српске 

19. Примена трореперног система идентификације опасних места на примеру раскрснице у Београду 

20. Поштовање ограничења брзине на магистралним путевима у Републици Српској 

22. Истраживање понашања возача при наиласку на знак II - 2 (обавезно заустављање) 

23. Утицај временских прилика на настанак саобраћајних незгода на територији Града Београда на дужем периоду

24. Компарација концентрација алкохола измјерених алкотестирањем издахнутог ваздуха и концентрација алкохола утврђених анализом узорака крви на подручју Републике Српске током периода од 10 година

25. Понашање пјешака прије и након постављања бројачког дисплеја - Студија случаја у центру Града Бања Луке

26. Утицај правилног дефинисања тестовних питања на саобраћајно образовање младих возача 

27. Анализа судских одлука за кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја 

28. Обавезе локалне самоуправе у погледу саобраћајне сигнализације

29. Саобраћајно образовање и васпитање деце предшколског узраста на примеру Општине Ковачице

31. Употреба сигурносних појасева на подручју Републике Српске - резултати истраживања 

32. Анализа стања безбједности саобраћаја у ЈКП ГСП Београд 

33. Испитивање знања возача о правилим безбедног понашања на кружним раскрсницама на територији Републике Српске 

34. Најзначајнији фактори који утичу на намеру возача да брзо возе у урбаним срединама

36. Анализа безбедности учесника у саобраћају из старосне категорије 65+ на територији Републике Србије за период од 2011. до 2013. годину 

37. Безбједност саобраћаја и улога ревизије јавног сектора

38. Значај формирања базе података о преласку пута преко пруге релевантне за праћење безбедности саобраћаја

39. Истраживање ставова и понашања пешака у конкретној локалној заједници - пример Града Београда

40. Значај правилног коришћења дечијих аутоседишта и најчешће грешке родитеља 

41. Анализа околност настанка саобраћајних незгода са учешћем бициклиста

42. Основна начела дефанзивне вожње и значај примјене истих с циљем безбједног извођења радње претицања 

43. Мјесто и улога возача почетника у саобраћају

44. Превенција злоупотребе опојних дрога у саобраћају 

 






© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS