Учешће Агенције за безбједност саобраћаја у онлајн састанку Европског савјета за безбједност саобраћаја

Учешће Агенције за безбједност саобраћаја у онлајн састанку Европског савјета за безбједност саобраћаја

Дана 6. октобра 2020. године одржан је онлајн састанак Европског савјета за безбједност саобраћаја, са сједиштем у Бриселу, Белгија. Тема састанка је била у духу проглашења Друге Деценије акције за безбједност на путевима, као и представљање најважнијих активности на унапређењу безбједности саобраћаја свих пуноправних чланица овог Савјета.

Генерална скупштина Уједињених нација је усвојила резолуцију "Унапређење глобалне безбједности саобраћаја на путевима" 31. августа 2020. године, којом се проглашава период од 2021-2030. године Другом деценијом акције за безбједност саобраћаја на путевима.

Тачка 3. Резолуција А/РЕС/74/299_Унапређење глобалне безбједности саобраћаја на путевима

Проглашава период од 2021-2030. године Другом деценијом акције за безбједност саобраћаја на путевима, која има за циљ смањење броја смртних случајева и повреда у друмском саобраћају за најмање 50 посто од 2021. до 2030.године, и с тим у вези позива државе чланице да наставе акцију до 2030. на постизању свих Циљева одрживог развоја које се односе на безбједност саобраћаја на путевима, укључујући циљ 3.6, у складу са обећањем датим 2019. године на форуму високог политичког нивоа о одрживом развоју који је сазван под покровитељством Генералне скупштине, посебно узимајући у обзир преосталу деценију акције за потпуно постизање циљева одрживог развоја до 2030. године.

Током састанка ЕСБС дат је осврт на активности које ће допринијети остваривању амбициозних циљева Друге деценије акције. Представник Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, др Милан Тешић, узео је активно учешће у дискусијама и презентовао је најзначајније активности које су реализоване у Републици Српској, међу којима се издвајају: 1) Примјена КАДаС протокола од стране Министарства унутрашњих послова, 2) Треће мјерење индикатора безбједности саобраћаја, 3) Пилот истраживање ставова безбједности саобраћаја, 4) Суфинансирање пројеката безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе и 5) организација превентивних активности (Требиње, Бијељина, Власеница и др.).

Предности које се остварују кроз активно учешће у овим састанцима омогућавају промоцију институција Републике Српске, док ће Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске бити мјесто размјене успјешних мјера и пракси са европског на ниво Републике Српске.

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab