Стручни семинар

Налазимо се на крају прве године Деценије акције за безбједност саобраћаја. Глобални план Декаде акције за безбједност саобраћаја подразумијева дјеловање како на националном, тако и на локалном нивоу.

 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Стручни семинар

 

УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

 

МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА: Бања Лука, Конференцијска сала Владе

 Републике Српске

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 3. и 4. децембар, 2012. године

      ПОКРОВИТЕЉ: Министарство саобраћаја и веза

            ОРГАНИЗАТОР: Агенција за безбједност саобраћаја

ЦИЉ СЕМИНАРА:

Налазимо се на крају прве године Деценије акције за безбједност саобраћаја. Глобални план Декаде акције за безбједност саобраћаја подразумијева дјеловање како на националном, тако и на локалном нивоу. Локалне заједнице у Републици Српској, у сладу са постојећим законодавством, а нарочито по основу Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, имају низ надлежности и обавеза чије спровођење значајно утиче на безбједност саобраћаја. Истраживање које је провела Агенција за безбједност саобраћаја је показало да локалне заједнице у Републици Српској још увијек нису у довољној мјери оспособљене како би успјешно испуниле обавезе из закона. 

Стручни семинар је посвећен унапређењу безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској и има за циљ да јединицама локалне самоуправе помогне у примјени Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.

Стручни семинар ће се одржати под покровитељством Министарства саобраћаја и веза Републике Српске.

Учесници семинара: Министарствo саобраћаја и веза, Министарствo унутрашњих послова, Министарство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, АМС Републике Српске, Савез општина и градова Републике Српске, јединице локлане самоуправе и други заинтересовани.

ТЕМЕ СЕМИНАРА:

 • Деценија акције у безбједности саобраћаја и Глобални план акције безбједности саобраћаја 2011-2020,
 • Стање безбједности саобраћаја у Републици Српској,
 • Приказ пројекта Свјетске банке „Унапређење безбједности саобраћаја у Републици Српској“,
 • Друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода у Републици Српској,
 • Показатељи стања у локалним заједницама и управљање безбједношћу саобраћаја,
 • Стратегија безбједности саобраћаја у Републици Српској 2013-2022,
 • Индикатори безбједности саобраћаја,
 • Финансирање безбједности саобраћаја у свијету, у региону и у Републици Српској,
 • Савремене процедуре унапређења безбједности саобраћаја путева,
 • Савјет за безбједност саобраћаја у локалној заједници,
 • Прописи о безбједности саобраћаја на локалном нивоу,
 • Стратегије безбједности саобраћаја на локалном нивоу,

 

ИНИЦИЈАЛНИ ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 1. Проф. др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет Београд;
 2. Проф. др Милан Вујанић, Саобраћајни факултет Београд;
 3. Проф. др Перица Гојковић, Саобраћајни факултет Добој;
 4. Проф. др Драган Јовановић, Саобраћајни факултет Београд;
 5. Проф. др Снежана Петковић, Машински факултет Бања Лука;
 6. др  Дејан Јованов, ТСМ Београд;
 7. dr Alаn Ross, SweRoad;
 8. Проф. др Снежана Савић, Правни факултет Бања Лука;
 9. Проф. др Миодраг Симовић, Правни факултет Источно Сарајево;
 10. Доц. др Нада Бањац, Медицински факултет Бања Лука.

ИНИЦИЈАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Наташа Костић, Министарство саобраћаја и веза;
 2. Горан Шмитран, Министарство унутрашњих послова;
 3. Зоран Средић, Министарство унутрашњих послова;
 4. Мира Бера, Завод за образовање одраслих;
 5. Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја;
 6. Саша Јаснић, ЈП „Путеви Републике Српске“;
 7. Јелица Лубура, АМС Републике Српске;
 8. Брано Јовичић, Савез општина и градова;
 9. Мирослав Мишкић, Удружење осигуравајућих друштава Републике Српске;
 10. Ален Шеранић, Министарство здравља и социјалне заштите.

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Понедјељак, 03. Децембар 2012.

12.00 – 13.00 h   ПРИЈЕМ И РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

13.00 – 13.30 h  ПОЗДРАВНИ ГОВОР И СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА (Министар саобраћаја и веза Недељко Чубриловић, Предсједник Савјета за безбједност саобраћаја Јасмин Комић)

13.30 – 15.00 h

I Пленарна сједница

 • Деценија акције за безбједност на путевима и Глобални план акције 2011.-2020. године (проф. др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет Београд),
 • Стање безбједности саобраћаја у Републици Српској (Горан Шмитран, Зоран Средић, Министарство унутрашњих послова Републике Српске),
 • Приказ пројекта „Унапређење стања безбједности саобраћаја у Републици Српској“ (проф. др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет Београд),
 • Показатељи стања у локалним заједницама везано за унапређење безбједности саобраћаја и управљање безбједношћу саобраћаја (Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске),

15.00 – 16.00 h

Пауза за ручак

16.00 – 17.00 h

I  Радионица

Тема: Савјет за безбједност саобраћаја (Славко Давидовић, Град Бања Лука, Владимир Гладанац, општина Вишеград),

17.00 – 18.30 h

II  Радионица

Тема: Одлука о безбједности саобраћаја (Момир Драгаш, општина Чајниче, Александар Бакић, општина Градишка),

 

Уторак, 04. Децембар 2012.

09.30 – 10.30 h

II  Пленарна сједница

 • Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013.-2022.година (Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске),
 • Индикатори безбједности саобраћаја (проф. др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет Београд, Милан Тешић, Шамац),
 • Финансирање безбједности саобраћаја у локалним заједницама (проф. др Милан Вујанић, Саобраћајни факултет Београд),
 • Савремене процедуре унапређења безбједности саобраћаја на путевима (Наташа Костић, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Саша Јаснић, ЈП „Путеви Републике Српске“),
 • Идентификација опасног мјеста („црне тачке“) са приједлогом мјера за санацију (Жељко Бошњак, МУП Републике Српске, Саша Васиљевић, СП за БС Зворник, Горан Милошевић, Технички школски центар Зворник)

10.30 – 11.00 h

Пауза

11.00 – 12.30 h

III  Радионица

Тема: Стратегија безбједности саобраћаја и акциони план на локалном нивоу (Далибор Писић, општина Зворник, Дарко Драгић, Саобраћајни факултет Добој)

12.30 -13.30 h

IV  Радионица

Тема: Финансирање безбједности саобраћаја на локалном нивоу (Жељко Билбија, општина Градишка, Тихомир Ђурић, Саобраћајни факултет Добој)

13.30 h

ЗАВРШНА РИЈЕЧ, ПОДЈЕЛА ЦЕРТИФИКАТА

Обзиром на значај семинара позивамо све заинтересоване, а посебно јединице локалне самоуправе, да учествују на истом. 

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab