Зашто пјешаци не воле пасареле?

Зашто пјешаци не воле пасареле?

На Златибору на 8. Савјетовању са међународним учешћем на тему „Саобраћајне незгоде“ престављен је рад на тему „УТИЦАЈ ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА, ЛОКАЦИЈЕ И ДОДАТНЕ ОПРЕМЕ НА КОРИШТЕЊЕ ПЈЕШАЧКИХ ПАСАРЕЛА ОД СТРАНЕ ПЈЕШАКА“ аутора Милије Радовића, Славка Давидовића и Жељка Драгојевића.

Западни транзит, који је урбанистичким планом из давне 1975.године планиран као обилазница, данас представља примарну градску саобраћајницу, назив "транзит" је остао само на папиру и саобраћајница данас носи назив Улица Крајишких бригада. Обилазнице на западној страни града никад нису изграђене, тако да наведени транзит односно улица представља пролазак дионице Магистралног пута М-16 кроз градско ткиво, тако да се транзитни саобраћај мјеша са градским саобраћајем, а структура саобраћајног је веома разноврсна, од путничких аутомобила, возила јавног градског и приградског превоза, па до међународних аутобуса и тешких теретних возила.

"Западни транзит", односно Улица Крајишких бригада је саобраћајница која се састоји од двије, зеленим појасом, раздвојене коловозне траке, а свака коловозна трака се састоји од двије саобраћајне траке.

Саобраћајница раздваја насеља Паприковац и Петрићевац од централног градског садржаја и прекида и омета континуитет пјешачких токова из наведених насеља ка централном градском садржају

Прелаз преко "западног транзита", односно Улице Крајишких бригада је, између семафоризованих раскрсница, омогућен изградњом 3 (три) пјешачке пасареле. Веома битно је истаћи да су све три пјешачке пасареле изграђене преко исте саобраћајнице, на локацијама са идентичним бројем саобраћајних трака исте ширине и зеленим појасом који раздваја коловозне траке, те да се ниједна пјешачка пасарела не налази у непосредној близини садржаја (трговачки центар, стадион, дворана, базен...) који генерише велики број посјетилаца различите старосне доби, навика, културног образовања, средина из којих долазе и слично.

Наведене пјешачке пасареле служе искључиво за задовољавање класичних дневних потреба за мобилношћу становника одређеног дијела града, у којима су свој удио пронашли запослени, ученици, студенти, пензионери као и незапослена лица, мушка и женска популација и др.

 

Колико пјешаци у Бањој Луци користе наведене пасареле можете погледати у раду који можете прузети  Овдје.

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab