Путеви у Босни и Херцеговини нису најопаснији у региону

Путеви у Босни и Херцеговини нису најопаснији у региону

Почетком 2015. године Свјетска здравствена организација објавила је податак у ком наводе да је на путевима Босне и Херцеговине у 2010. години страдало 588 лица, тј. 15,6 погинулих на 100 000 становника. Тим подацима Боснa и Херцеговинa je сврстана у групу најопаснијих земаља по условима у саобраћају. У 2010.години на путевима Босне и Херцеговине страдало је 330 лица а не 588 лица како процјењује Свјетска здраствена организација. Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске послала је упит Свјетској здравственој организацији, везано за разлику између пријављених и процијењених података о погинулим на путевима у БиХ.

У одговору од стране СЗО (Dr Dinesh Sethi, WHO) се наводи да резултати моделирања (и разлике између пријављених и процијењених података у оквиру Глобалног Извештаја о стању безбједности у саобраћају 2013) зависе од квалитета здравствених података које СЗО добија од Босне и Херцеговине. У случају када квалитет података није оптималан, користи се модел процјене са интервалима. Примјењујући наведени модел СЗО је процијенила да је на путевима у БиХ умјесто 336 лица, колико је пријављено, погинуло 588 лица.

Агенција за безбједност саобраћаја ће иницирати да надлежна министарства здравља и Министарство цивилних послова БиХ затраже од СЗО детаљније образложење примијењеног модела процјене података из здравственог сектора из БиХ.

Да подсјетимо, број погинулих у саобраћајним незгодама у Босни и Херцеговини процијењен је на 588 и већи је за 252 лица или + 75 % у односу на пријављени број (336 лица). Са друге стране, процијењено је да Србија има 153 (+23 %) више погинулих у саобраћајним незгодама него што је то евидентирано, док је у Хрватској више за 30 лица (+ 7%). Интересантно је запазити да је број евидентираних погинулих у саобраћајним незгодама у Црној Гори и Македонији исти као и број процијењених од стране ове институције.

Подаци о погинулим на путевима у БиХ и земљама у окружењу дати су у сљедећој табели:

Редни број

Држава

2013

2010 (Извјештај СЗО)

Подаци o СН за 2013 - Званичне стат.

Број становника

Стварни број погинулих /100000

Подаци o СН за 2010.

Пријављени број

Процијењени број према WHO

WHO Процијењени број погинулих/100000

1

БиХ

334

3791622.00

8.81

336

588

15.6

2

Хрватска

368

4284889.00

8.59

426

456

10.4

3

Србија

650

7243007.00

8.97

660

813

8.3

4

Словенија

125

2060802.00

6.07

138

146

7.2

5

Македониј

194

2062294.00

9.41

162

162

7.9

6

Црна Гора

74

620029.00

11.93

95

95

15

7

Мађарска

591

9879000.00

5.98

740

908

9.1

8

Њемачка

3339

80716000.00

4.14

3648

3830

4.7

9

Аустрија

455

8504850.00

5.35

552

553

6.6

 

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab