Kампања КАД ПИЈЕМ – НЕ ВОЗИМ!

Kампања КАД ПИЈЕМ – НЕ ВОЗИМ!

У саобраћајним незгодама у Републици Српској у периоду од јануара до октобра 2012. године догодило се 7006 саобраћајних незгода. У тим саобраћајним незгодама смртно је страдало 120 лица, а 543 лица је задобило тешке тјелесне повреде.

Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске и Ауто-мото савезом Републике Српске провешће у периоду од 24. децембра 2012. до 27. јануара 2013. gодине медијску кампању под називом   „КАД ПИЈЕМ - НЕ ВОЗИМ“.     

Ова медијска кампанја има за циљ да возачима укаже да је алкохол један од најчешћих узрока саобраћајних незгода. Он деградира све способности човјека битне за успјешно управљање возилом. Алкохол повећава ризик саобраћајне незгоде више него било који други познати фактор ризика. Са повећањем концентрације алкохола у људском организму повећава се и ризик настанка саобраћајне незгоде и ризик смртног страдања.

Реализацијом кампање „КАД ПИЈЕМ - НЕ ВОЗИМ“ очекује се повећан опрез свих возача у саобраћају, као и пјешака ако су под утицајем алкохола.

Захтјев за заједничко прoвођење превентивне активности

 

ДИО I: ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА

Укључени субјекти

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске;

Министарство унутрашњих послова Републике Српске;

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске;

Ауто мото савез Републике Српске;

Одговорне особе

МСВ РС; Наташа Костић,

МУП РС, Горан Шмитран,

МУП РС, Зоран Средић,

AБС РС, Милија Радовић,

АМС РС, Јелица Лубура,

ДИО II: ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта

KАМПАЊА  "КАД ПИЈЕМ – НЕ ВОЗИМ! "

Сврха пројекта

Алкохол је један од најчешћих узрока саобраћајних незгода. Он деградира све способности човјека битне за успјешно управљање возилом. Алкохол повећава ризик саобраћајне незгоде више него било који други познати фактор ризика Са повећањем концентрације алкохола у људском организму повећава се и ризик настанка саобраћајне незгоде и ризик смртног страдања.

У саобраћајним незгодама у Републици Српској у периоду од јануара до октобра 2012. године догодило се 7006 саобраћајних незгода. У тим саобраћајним незгодама смртно је страдало 120 лица, а 543 лица је задобило тешке тјелесне повреде. 921 возач је под утицајем алкохола проузроковао саобраћајну незгоду.

Кампањом ће се покушати утицати на промјену ставова возача да не учествују у саобраћају ако су под утицај акохола.

Такође, опасност представљају и пјешаци ако су под утицајем алкохола, а крећу се колоовозом на јавном путу  у насељу и ван насељеног мјеста

Реализацијом кампање очекује се смањење броја возача који у саобраћају у чествују под утицајем алкохола.

Aктивности у претходном периоду

АМС РС, у претходном периоду активности на смањивању процента возача који у саобраћају учествују под утицајем алкохола проводио је у сарадњи са МУП РС и Министарством саобраћаја и веза РС.

Активности су се реализовале израдом и подјелом летака преко АМД по локалним заједницама у Републици Српској, као и емитовањем радио џинглова на радио станицама и учешћем у другим средствима информисања.

Временски период у ком се активност реализује

МУП РС у периоду од 15. до 23. 12. 2012. године вршиће контролу алкохолисаности возача Такође, и после превентивних активности –кампање (после 27. јануара 2013.) вршиће се од стране МУП РС контрола алкохолисаности возача.

Кампања "КАД ПИЈЕМ – НЕ ВОЗИМ реализоваће се у периоду од 24. децембра 2012. године до 27. јануара 2013. године. За потребе кампање штампаће се 5 000 летака.

У том периоду вршила би се дистрибуција летака по јединицама локалне самоуправе у Репблици Српској и њихова подјела возачима моторних возила.

Значајно би било учешће радио станица и емитовање радио џингла у наведеном периоду у Републици Српској.

Такође, у наведеном периоду значајно је да сви субјекти учествују у радио и ТВ емисијама путем којих би се могло утицати на промјену ставова возача о вожњи под утицајем алкохола.

Информације о сегментима пројекта

Кампања ће се провести у складу са расположивим финансијским средствима која су ограничена.

Провођење кампање реализоваће се у сарадњи са субјектима који се баве безбједношћу саобраћаја у Републици Српској.

У оквиру овог пројекта вршиће се:

 • контрола алкохолисаности возача од стране МУП РС прије и после превентивних активности;
 • израда, штампање и дистрибуција летака;
 • емитовање радио џинглова на радио станицама у Републици Српској;
 • учешће у радио и телевизијским емисијама;
 • учешће у писаним медијима о са текстовима о посљедицама вожње под утицајем алкохола.

Циљ кампање

Циљ кампање "КАД ВОЗИМ – НЕ ПИЈЕМ“" је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење процента возача који у саобраћају учествују под утицајем алкохола.

Кампањом се жели утицати на промјену ставова код возача који у саобраћају учествују под утицајем алкохола. Покушаће се пренијети информације о утицају алкохолола на  способности возача, ефектима алкохола на понашање возача, грешкама које праве алкохолисани возачи и сл.

Субјекти укључени у провођењу кампање

МСВ РС; (Министарство саобраћаја и веза Републике Српске);

МУП РС; (Министарство унутрашњих послова Републике Српске);

АБС РС; (Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске);

АМС РС; (Ауто мото савез Републике Српске, АМД).

Провођењем праве медијске кампање утицало би се на значајније смањивање процента возача који учествују у саобраћаја под утицајем алкохола. Већи ефекти постигли би се квалитетним медијским материјалима (ТВ и радио спотови, материјали за билборде и писане медије). За израду тих материјала потребно је антажовати професионалну продукцијску кућу која би дефинисала наведене медијске материјале. Такође, велики допринос имало би и емитовање спотова као и израда и постављање билборда.

Обзиром да се тренутно не располаже са финансијским средствима за ангажовањем професионалне агенције, финансирање емитовања спотова на телевизијским станицама и надокнаде за приказивање билбордеа на мјестима гдје је то предвиђено , кампања ће се провести кроз подјелу писаних материјала (летака) возачима у Републици Српској,  емитовањем радио џингла на радио станицама у РС и учешћем у традио и телевизијским емисијама. Субјекти укључени у активност на својим web странама поставиће и текстове којима ће се покушати утицати на промјену ставов возача о вожњи под утицајем алкохола.

Летак за кампању осмислиће АМС РС у сарадњи са субјекти наведеним у пројекту.

АМС РС ће обезбиједити израду радио џингла који ће се заједно са Агенцијом за безбједност саобраћаја доставити радио станицама са молбом да узму учешћа у овој кампањи и исти у наведеном периоду емитују.

Значајан финансијски проблем представља и издвајање средстава за постављање билборда на мјестима предвиђеним за њихово постављање на територији Републике Српске.

Агенција за безбједност саобраћаја ће у провођењу медијске кампање:

 • пружити стручну помоћ при изради летка,
 • приужити помоћ за достављање радио џингла радио станицама, пратити њихово емитовање и о томе сачинити извјештај,
 • учествовати радио и телевизијским емисијама у периоду кад ће се вршити превентивне активности;
 • учествовати у радио и телевизијским емисијама;
 • пропратити провођење активности на web страни Агенције за безбједност саобраћаја РС.

У провођењу медијске кампање АМС РС ће:

 • пружити стручну и финансијску и помоћ за израду и штампање летака, радио џингла ;
 • пружити финансијску помоћ за диструбуцију летака и радио џинглова по територију РС;
 • пратити емитовање радио џинглова као и учешће представника АМС РС у другим писаним и елекртонским медијима и о томе сачинити извјештај;
 • преко АМД извршити дистрибуцију писаних материјала (летака) до циљне групе;
 • преко ИДЦ АМС РС обавјештавати јавност о провођењу активности и пропратити њено провођење на web страни АМС РС.

МУП РС ће:

 • прије и после провођења превентивних активности (кампање) вршити контролу возача на присуство алкохола у организму;
 • учествовати у радио и телевизијским емисијама у периоду кад ће се вршити превентивне активности;
 • пропратити провођење активности на web страни МУП РС.

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab