ЂАЦИМА ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПИЛОТ ПРОЈЕТКА „БЕЗБЈЕДНИ ПУТЕВИ КА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У БАЊАЛУЦИ“

ЂАЦИМА ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПИЛОТ ПРОЈЕТКА „БЕЗБЈЕДНИ ПУТЕВИ КА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У БАЊАЛУЦИ“

У оквиру „III УН недјеље безбједности саобраћаја“, у просторијама Основне школе „Бранко Радичевић“ одржана је презентација пилот пројекта „Безбједни путеви ка основној школи Бранко Радичевић у Бањалуци“. Ова презентација била је прилагођена дјеци, 1. и 2. разреда, гдје је акценат стављен на правилно кориштење постојећих елемената пута намјењених пјешацима. Наиме, обављеним истраживања у оквиру пилот пројекта изведен је закључак да родитељи у највећој мјери прате или довозе дјецу 1. и 2. разреда до школе, да би поласком у трећи они били самостални учесници у саобраћају. Управо ова дјеца била су данас слушаоци и активни учесници у прзентацији.

Завршетком овог пилот пројекта, створиће се предуслови за активније ријешавање и успостављање процедура и методологије израде пројеката безбједних путева до школа у Републици Српској. Поред наведеног овим пројектом евидентиреће се поједине локације које ће се препоручити, као локалитети које је у оквиру постојећих законских норми потребно унаприједити у функцији повећања безбједности учесника у саобраћају, а посебно дјеце.

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, као школу за пилот пројекат изабрала је Основну школу „Бранко Радичевић“ из Бањалуке, која је специфична из више разлога. Наиме ова школа има значајан број ђака, велико уписно подручје и различите типове урбаних форми. Вјерујемо да ће анализом окружења ове школе бити обухваћени готово сви типови улица и насеља у којима се налазе и остале основне школе у Републици Српској.

Уважавајући позитивну праксу из земаља Европске уније и окружења, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, у складу са са својим овлаштењима и Планом рада за 2015. годину се придружила бројним субјектима широм свијета и пријавила неколико активности у оквиру поменуте недеље између којих и овај пилот пројекат.

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab