ROAD SAFETY IN THE DANUBE REGION

ROAD SAFETY IN THE DANUBE REGION

Представници Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске присуствовали су Првој Међународној Конференцији на тему „Безбједност саобраћаја у региону Дунава“ (ROAD SAFETY IN THE DANUBE REGION) која се одржала у Љубљани уз присуство око 100 учесника. Организатори ове конференције су Министарство за инфраструктуру Словеније и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије.

На конференцији су присуствовали представници најзначајнијих институција за безбједност саобраћаја у Европи и у свијету, као што су:

·       Mr. Franc Žepič, Priority Area Coordinator 1b, Ministry of Infrastructure, Slovenia

·       Mr. Peter Gašperšič, Ph.D.,  Minister, Ministry of Infrastructure of the Republic of  Slovenia

·       Mr. Miodrag Poledica, State Secretary, Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, Serbia

·       Mr. Michael  Cramer, Chairman, TRAN Committee, European Parliament

·       Mr. Igor Velov, Director, Traffic Safety  Agency, Slovenia

·       Mr Szabolcs Schmidt, Head of Unit, DG MOVE, The European

·       Mr Horst Schulze, Psychologist, BASt, Germany

·       Ms Mateja Markl, Psychologist, Slovenian Traffic Safety Agency, Slovenia

·       Mr Joop Goos, president of "La Prevention Routiere Internationale"-PRI, The Netherlands

·       Prof. Marko Polič, PhD, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

·       Prof. Peter Lipar, PhD, University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Slovenia

·       Mr. Marko Ševrović, Faculty of transport and traffic Sciences Zagreb and Mr. Krešimir Viduka, HAK Croatia

·       Mr Antonio Avenoso, Executive Director of ETSC, Belgium

·       Mr. Stephen Stacey, Managing director, EuroRAP, UK

·       Mr. Martin Winkelbauer, KFV, Austria

·       Prof. George Yannis, PhD, NTUA, Greece

·       Mr. Milan Tešić, Traffic Safety Agency, Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina

·       Mr. Milija Radović, Director,  Road Traffic Safety Agency, Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina

·       Dr Dragoslav Kukić, Road Traffic Safety Agency, Serbia

·       Mr. Jose Diez, Director, ERF-European Union Road Federation

·       Ms Olivera Djordjevic, Senior Project Manager, EuroRAP, Danube Strategy Action Committee  

У раду конференције представљене су 22 презентације, на којим су приказана досадашња искуства и приједлози за унапређење безбједности саобраћаја, како у земљама у региону тако и у свијету.

Основни циљ одржавања конференције јесте јачање комуникације између земаља које ће учествовати у изради друге регионалне стратегије за безбједност саобраћаја у Европи. Планирано је да се ова конференција одржава сваке године.

Представници Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске су представили активности на јачању капацитета и професије безбједности саобраћаја у Републици Српској, те су дали приједлог могућих активности за превазилажење изазова који се постављају пред земље овог региона у области безбједности саобраћаја.


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab