Инспекциjске контроле у угоститељским објектима

Инспекциjске контроле у угоститељским објектима

Тржишна инспекција Републике Српске је протеклог викенда у оквиру заједничке акције Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Комуналне полиције и Агенције за безбједност саобраћаја у циљу сузбијања алкохолисања малољетних лица, вршила инспекцијске контроле у угоститељским објектима, у домену спровођења Уредбе о забрани продаје, употребе и услуживања алкохолних пића лицима млађим од 18 година.

Извршено је укупно 130 контрола, у којима је у три случаја утврђено кршење поменуте Уредбе, на начин да су у два случаја затечена малољетна лица која конзумирају алкохолно пиће, док је у једном случају утврђено да у објекту није било видно истакнуто обавјештење о забрани точења алкохолних пића лицима млађим од 18 година. У овим случајевима инспектори су издали три прекршајна налоге у вриједности од 1.500 КМ.

Такође, у 25 случајева утврђене су остале неправилности, и то: да угоститељски објекти нису уредно издавали рачуне за извршену услугу, да књига утисака није била овјерена, те да субјект није посједовао рјешење за обављање дјелатности. Инспектори су по том основу  издали 25 прекршајних налога у вриједности од 9.200 КМ.

Рјешавање овог проблема је дуг и комлексан процес који изискује системско и координисано  дјеловање свих сегмената друштва, почевши од породице и васпитно-образовних институција, преко медија, па све до контролних органа. Потребно је континуирано радити на развијању свијести младих људи о штетном утицају алкохола.

Инспекторат Републике Српске ће и у наредном периоду пружити пуну подршку организовању заједничких активности свих надлежних институција у циљу сузбијања алкохолисања малољетних лица. 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab