Примјена саобраћајне сигнализације и опреме пута са анализом поштовања ограничења брзина кретања у зонама школа у Републици Српској

Примјена саобраћајне сигнализације и опреме пута са анализом поштовања ограничења брзина кретања у зонама школа у Републици Српској

Република Српска је доношењем „Стратегије безбједности саобраћаја 2013-2022“ и „Програма безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2014 – 2018“, учинила значајан корак у управљању безбједношћу саобраћаја. У оквиру ових докумената значајна улога је дата унапређењу безбједности путне инфраструктуре и заштити рањивих учесника у саобраћају.

У складу са стубом два Глобалног плана „Деценије акције за безбедности на путевима 2011-2020“ и Стратегијом безбједности саобраћаја, а у циљу унапређења безбједности путне инфраструктуре за добробит свих учесника у саобраћају а посебно оних најрањивијих (пјешака, бициклиста и мотоциклиста) извршено је истраживање, те анализа саобраћајне инфраструктуре и опреме у зонама школа у Републици Српској. Наведено истраживање и анализа представљају први корак у реализацији акционог плана унапређење стања постојећих путева у циљу побољшања безбједности рањивих учесника у саобраћају и управљање брзинама. У оквиру овог рада приказани су и резултати истраживања у погледу поштовања брзине кретања у зонама школа.

Наведени рад можете погледати Овдје.


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab