Јавне набавке 2018 година


Одлука - услуга објављивање новогодишње честитке 


Одлука - набавка тонера 


Одлука - набавка канцеларијских столица 


Одлука - услуга закупа паркинг простора за службено возило 


Одлука - набавка костима за глумце који изводе представу "Мирка"


Одлука - услуга одвоза старих неупотребљивих ставри на отпад


Одлука - набавка новогодишње јелке


Одлука - набавка робе за репрезентацију 


Одлука - набавка робе за хигијену


Уговор - набавка стационарног система за аутоматску контролу и документовање саобраћајних прекршаја 


Одлука - набавка стационарног система за аутомаску контролу и документовање саобраћајних прекршаја 


Одлука - набавка брендираног инфо-графа


Одлука - услуге одржавања службеног возила 


Oдлука - услуга специјализованог комбија 


Oдлука - систематски преглед радника Агенције 


Уговор -  набавка радарског уређаја за мјерење брзине кретања возила


Одлука- набавка радарског уређаја за мјерење брзине кретања возила


Oдлука - услуге оглашавања на билбордима 


Одлука - набавка рачунара 


Oдлука - услуга замјене неонских ЛЕД сијалица 


Одлука - набавка промотивног материјала 


Одлука - услуга кречења службених просторија Агенције 


Одлука - набавка зимски гума за службено возило 


Одлука - услуга замјене сијалица 


Одлука - набавка вијенца са ружама 


Одлука - осигурање радника 


Одлука - набавка сатова за репрезентацију 


Анекс уговора - набавка симулатора ефекта превртања возила


Уговор - набавка симулатора ефекта превртања возила 


Одлука - набавка симулатор ефекта превртања возила 


Одлука - услуге штампе 


Одлука о директном поступку - авионске карте 


Одлука о директном поступку - рачунарске услуге 


Oдлука о директном поступку - прање службеног возила 


Одлука о директном поступку - набавка канцеларијског материјала 


Oдлука - поништавање поступка у предмету јавне набавке симулатор ефекта превртања возила


Одлука о директном поступку - набавка промотивног материјала 


Образац реализације уговора - анекс II - два радарска уређаја 


Образац реализације уговора - анекс уговора . два радарска уређаја


Oбразац реализације уговора - уговор - набавка два радарска уређаја


Одлука о избору најповољнијег понуђача - два радарска уређаја за мјерење брзине 


Одлука о поништењу јавне набавке у предмету јавне набавке - набавка рачунарске опреме, софтвере и комуникационе опреме 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - рачунарска опрема, софтвере и комуникационе опреме 


Одлука о директном споразуму - набавка робе за репрезентацију 


Одлука о директном споразуму - набавка робе за хигијену 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге израде Програма основне и периодичне обуке ревизора и провјеривача 


Одлука о директном споразуму - набавка саобраћајне игрице


Одлука о директном споразуму - набавка поклона - ранци


Одлука о избору најповољнијег понуђача - организација и извођење обуке 


Одлука о директном поступку - услуге оглашавања на друштвеним мрежама 


Oдлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2018. годину 


Одлука о директном поступку - набавка антивируса 


Одлука о директном поступку - набавка љетних гума за службено возило


Oдлука о директном поступку - набавка авионске карте 


Позив за достављање понуде – организовање радионице


Одлука о избору најповљниијег добављача - набавка два радарска уређаја 


Oдлука о директном поступку - услуга одржавања службеног возила 


Одлука о директном споразуму - осигурање службеног аута 


Одлука о директном споразуму - набавка дизел горива


Образац реализације уговора - набавка стационарног система за аутоматску контролу


Одлука о избору - набавка стационарног система за аутоматску контролу 


Oдлука о директном поступку - услуга извођења представе "Мирка"


Oдлука о директном поступку - набавка повратне авионске карте 


Позив за достављање понуде - набавка услуге екстерне репрезентације 


Oдлука о директном споразуму - услуга објављивања чланака


Одлука о директном споразуму - набавка услуга IP/MPLS VPN


Позив за достављање понуде - услуге стручног усавршавања 


Позив за достављање понуда - услуге смјештаја 


Извод из плана јавних набавки Фонд 02 за 2018. годину - исправка техничке грешке 


Извод из плана јавних набавки Фонд 02 за 2018. годину © 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS