Јавне набавке 2016 година


РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ЗА 2016. ГОДИНУ 


Извод из плана јавних набавки - фонд 02 за 2017. годину


Одлука о директном споразуму - набавка тонера


Одлука о директном споразуму - објављивање новогодишњих честитки


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - роба за хемију


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - роба за репрезентацију 


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - услуга чишћења


Одлука о директном споразуму - оглашавње на билбордима 


Одлука о директном споразуму - промотивни материјал 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - фејзбук промоција 


Одлука о директном споразуму - услуга оглашавања путем специјализованог комби возила


Јавни позив за доставу понуда за набавку услуге систематског прегледа радника


Измјене и допуне Позива за достављање понуде - услуге стручног усавршавања запослених


Измјене и допуне - услуге смјештаја


Одлука о избору најповољнијег добављача - услуга штампања


Образац реализације уговора/оквирног споразума


Oбавјештење о набавци - методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској


Oдлука о избору најповољнијег понуђача -  - стручно усавршавање радника


Обавјештење о набавци-услуга штампања


Одлука о избору најповољнијег понуђача - обука за лиценциране ревизоре и провјериваче безбједности саобраћаја


Позив за набавку услуга спровођења једнодневне обуке за лиценциране ревизоре и провјериваче безбједности саобраћаја


Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда графичког дизајна


Позив за доставу понуде за дефинисање поруке кампање и израде графичког рјешења за превентивну кампању "Брзина"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај


Одлука о избору најповољнијег понуђача - конгрес о путевима


Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге смјештаја у Бањи Вручици, Теслић


Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге стручног усавршавања


Образац реализације уговора/оквирног споразума


Oдлука о иубору најповољнијег понуђача - смјештај у Бијељини


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - радиоица на тему "Унапређење безбједности саобраћаја у области планирања и уређења простора"


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - радиоица на тему "Безбједност саобраћаја у зони школа"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај у Источном Сарајеву


Одлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај у Требињу


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај на Златибору


Позив за набавку услуга ангажовања предавача и израде приручника за потребе одржавања радионице "Унапређење безбједности саобраћаја у области планирања и уређења простора у Републици Српској"


Позив за набавку услуга ангажовања предавача и израде приручника за потребе одржавања радионице "Безбједност саобраћаја у зонама школа"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - међународна конференција у Врњачкој Бањи


Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда графичког рјешења


Oдлука о избору најповољнијег добављача - услуга штампања


Позив за доставу понуда за дефинисање поруке кампање и израде графичког рјешења за превентивну кампању "Појас"


Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације са смјештајем на 11. Међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" 


Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја, у земљи и иностранству, у периоду до 31.12.2016. године за потребе Агенције за безбједност саобраћаја


Одлука о измјени одлуке број 13/2/404-212/16 - услуга штампања


Одлука о избору најповољнијег добављача - услуга штампања


Позив за набавку услуге учешћа и смјештаја на ХV Симпозијум са међународним учешћем "Вјештачење саобраћајних незгода и преваре у осигурању"


Обавјештење о набавци - штампање


Oдлука о избору стручног усавршавања II


Одлука о избору стручног усавршавања I


Позив за достављање понуде за набавку услуге екстерне репрезентације у земљи и иностранству


Одлука о избору најповољнијег понуђача - представа "Мирка"


Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања запослених на семинарима и стручним обукама за 2016. годину


Позив за доставу понуде за извођење дјечије образовне представе о саобраћају "Мирка"


План јавних набавки за 2016. годину - II измјена


План јавних набавки  за 2016. годину - I измјен© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS