Sector for road safety improvement, planning, analysis and statistics

 

У одјељењу за послове унапређења безбједности саобраћаја, планирање, анализе и статистике правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за безбједност саобраћаја дефинисана су два одсјека: 
 
1. Одсјек за координацију, планирање и статистике 
 

Виши стручни сарадник за сарадњу и координацију са субјектима у систем безбједности саобраћаја

Милка Дубравац 
Телефон: 051/220-335
Факс: 051/220-333
Mail: m.dubravac@absrs.org

 

2. Одсјек за возаче, путеве и возила
 
Руководилац одсјека:
 
Милан Тешић
Телефон: 051/220-330
Факс: 051/220-333
Mail: m.tesic@absrs.org
 
 
Виши стручни сарадник за путеве и лиценцирање
 
Милан Илић
Телефон: 051/220-334
факс: 051/220-333
Mail: m.ilic@absrs.org 
 

Виши стручни сарадник за превенцију, планирање и вођење кампање на унапређењу безбједности саобраћаја

Никола Торбица
Телефон: 051/220-334
Факс: 051/220-333
Mail: n.torbica@absrs.org
 






© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS