Локалне заједнице

 


ЈАВНИ ПОЗИВ - 2023. ГОДИНА 


Jавни позив јединицама локалних самоуправа- 2023. година

Критеријуми за додјелу средстава јединицама локалних самуправа - 2023. година 

Прилог А - образац за пријаву на јавни позив 

Прилог Б - образац за оцјењивање 

Прилог Ц - образац за доставу наративног извјештаја 

Прилог Д-изјава 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ - 2020. ГОДИНА 


Ранг листа предложених пројекта - IV Јавни позив 2020

Jaвни позив јединицама локалне самоуправе - 2020. година 

Критеријуми за додјелу средстава јединицама локалних самоуправа -2020. година

Прилог А - Образац за пријаву  на јавни позив - Подносилац захтјева 

Прилог Б - Образац за оцјењивање приједлога пројеката - Комисија 

Прилог Ц - Образац за достављање наративног и финансијског извјештаја

Прилог Д - Изјава 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ - 2019. ГОДИНА 


Ранг листа предложених пројекта - III Јавни позив 2019


ЈАВНИ ПОЗИВ  за достављање пројектних приједлога

Критеријуми за додјелу средстава јединицама локалних заједница 2019. година 

Прилог А - Образац за пријаву

Прилог Б - Образац за оцјењивање приједлога пројеката 

Прилог Ц - Образац за доставу наративног и финансијког извјештаја

 

Ј А В Н И   П О З И В - 2018. Г О Д И Н А


ОДЛУКА о продужењу рока за достављање пројектних приједлога 

ЈАВНИ ПОЗИВ  за достављање пројектних приједлога

Критеријуми за додјелу средстава јединицама локалних заједница - 2018. година 

Прилог А - Образац за пријаву

Прилог Б- Образац за оцијењивање приједлога пројеката

Прилог Ц - Образац за доставу наративног и финансијског извјештаја 

 

JAВНИ ПОЗИВ - ПРОЈЕКТИ 2017 ГОДИНА

Презентације са одржаних радионица - 2017:

Милија Радовић, Миленко Џевер - Критеријуми за додјелу средстава и форма пријаве пројекта

Томислав Петровић - Примјери пројеката из Србије

Милан Тешић - Примјери пројеката из Републике Српске

Обраци за пријаву пројеката 2017

Критеријуми за додјелу средстава јединицама локалне самоуправе 2017

Јавни позив 2017


Извјештај са радионица - Бијељина, Бања Лука


Koнтрола рада угоститељских објеката у Републици Српској

    ©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
    Покреће :  BitLab CMS